Brannisolering av stål

Vi utfører brannisolering av lastbærende stålkonstruksjoner, slik at de opprettholder brannmotstand i opptil 120 minutter.

 

Forskriftene krever forskjellig brannmotstand,

avhengig av brannklasse

og hvilken funksjon konstruksjonene har, etter følgende tabell:


Brannisolering med mineralullsplater


Den rimeligste metoden å isolere stålkonstruksjoner på, er med bruk av mineralullsplater mekanisk festet(sveiset) til stålet med såkalte Cup-Heads. Vi tar oppgaven med å brannteknisk prosjektere platedimensjoner. Dette gjør vi utifra hvilken brannmotstand som er ønsket, avhengig av hvilken stålprofil som benyttes, og utnyttelsesgraden i ulykkestilstand.

Brannisolering med hardplater


Da disse plater er alt for dyre for innkjøp, bruker vi, i nesten alle tilfeller, brannmaling i stedet.Dette produktet har utviklet seg raskt, og er fortrinnsvist rimelig.