© 2018 Bygg og Brannsikring Østlandet AS

Brannmaling

Vi utfører brannisolering med brannmaling med sprøyte, rulle eller pensel.
Et produkt som sveller under brann og avgir et skikt som isolerer stålet.


Brannmaling legges normalt i tykkelser fra 500 my til 2000 my. Filmtykkelsen avhenger av brannklasse, type stålprofil og lastutnyttelse på den aktuelle stålkonstruksjonen.
Påført tykkelse kontrolleres med my-måler. 1000my =1mm


Vi utfører også i den sammenheng prosjektering i forhold til internasjonale standarder som NT-Fire.
Brannmaling for stålisolering finnes både som løsningsmiddel og vannbasert maling. Bruksområde er bestemmende for valg av produkt.


Nye produkter og ny påføringsteknikk har ført til at brannmaling i dag fremstår med en helt ny overflatefinish. Fritt fargevalg av topp strøk innenfor NCS' fargeatlas og RAL-fargesystemet.

 


Fremgangsmåten er enkel og går over tre opprasjoner


1. Et godt strøk grunning
2. Påføring av brannmaling etter tekniske krav.
3. Påføring av toppstrøk i valgfri farge om ønskelig.

Vi bruker vann- og løsningmiddelbasert fra Firetex.

Vi har også brannmalingsprodukter for treværk.