Branntettning

Branntetting er ett vanskelig fagfelt som vi har tilstrebet gjennom flere år. Vi prøver å finne løsninger som er tilpasset utsparingene, gjennomføringene, funksjon og ikke minst det estetiske.

 

Ved branntetting av for eksempel kanaler og rør, benyttes produkter som er fleksible for å oppta bevegelser.

 

Ved tetting i dekker, benyttes gipsbasert støpemasse som i tillegg til å være motstandsdyktig ved trykk, er enkel å etterarbeide.Ved branntetting av elektro har vi funnet metoder slik at tetting mellom hver enkelt kabel blir ordentlig tett mot røyk, ild og gass.

Det benyttes brannmalte mineralullsplater hvor også selve installasjonene brannmales på hver side. Dette gir unike branntekniske egenskaper, samtidig som estetikken er upåklanderlig.Plastrør sikres med egnede mansjetter, som ekspanderer i takt med at plasten smelter.

Det tilbys også ettertrekkingssystemer som det senere kan trekkes kabler gjennom, uten å måtte branntette på nytt.

Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingen identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring.

Dette er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer.

Brannmotstanden er generelt på 120 minutter, men kan bli helt opptil 240 minutter.