Godkjennelser

Følgende godkjennelser ligger til grunn:

 

SAM.040.2 Samordnerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 2

UTF.210.2 Tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 2

UTF.270.2 Brannisolering av konstruksjoner og brannskiller, tiltaksklasse 2

KUT.210.2 Kontroll av tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 2

KUT.270.2 Kontroll av brannisoleringen av konstr. og brannskiller, tiltaksklasse 2

Vi er sentralt godkjent, tiltaksklasse 2, enkle tømrerarbeider.