Våre

Ansatte

Bjørn E Olafsen

Daglig leder

Tlf: 98 22 06 70

Regina Magnusson

Lønn og Regnskap

Tlf: 98 22 06 84

Pål Gunnar

Montør

Tlf: 98 22 06 86

Ole C Engebretsen

Espen Godberg

Montør

Tlf: 98 22 06 87

Kim Johansen

Montør

Tlf: 98 22 06 83

Boye Borgersen

Montør

Tlf: 98 22 06 90

Ibrahim El Brouch

Montør

Tlf: 98 22 06 66

Brede Gullstrand

Montør

Tlf: 98 22 06 75

Tommy Samuelsen

Montør

Tlf: 98 22 06 73

Erik Schupp

Montør

Tlf: 98 22 06 76

Morten B Fløysand

Montør

Tlf: 98 22 06 91

Eirk Leifsen

Montør

Tlf: 98 22 06 85

Tony Kristiansen

Montør

Tlf: 98 22 06 69

Enes Nadarevic

Montør

Tlf: 98 22 06 68

Ole C Engebretsen

Montør

Tlf: 98 22 06 88

Leif Kongshaug

Montør

Tlf: 98 22 06 80

Helge Christensen

Montør

Tlf:98 22 06 78

Thomas Hetty

Åse Knem

Montør

Tlf: 98 22 06 89

Tlf: 92 21 65 06